Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề có phiên âm cho người mới bắt đầu
Practice makes perfect