Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề có phiên âm cho người mới bắt đầu
Practice makes perfect
Học ngôn ngữ từ bản chất, nắm được sự hình thành ngôn ngữ và phương pháp học tập giúp bạn đi nhanh hơn.