Practice makes perfect
Home Chính sách quyền riêng tư (Privacy policy)

Chính sách quyền riêng tư (Privacy policy)

by Jen

Tại tienganhaz, chúng tôi thu thập và quản lý dữ liệu người dùng theo Chính sách Bảo mật sau đây, với mục tiêu kết hợp các giá trị của chúng tôi: tính minh bạch, khả năng truy cập, sự tỉnh táo, tính khả dụng. Tài liệu này là một phần của Điều khoản Dịch vụ của tienganhaz, và bằng cách sử dụng tienganhaz.com (“Trang web”), bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này và Điều khoản Dịch vụ. Vui lòng đọc toàn bộ Điều khoản dịch vụ và tham khảo những điều khoản đó để biết định nghĩa và liên hệ.

(a) Dữ liệu được thu thập

Chúng tôi thu thập dữ liệu ẩn danh từ mọi khách truy cập Trang web để theo dõi lưu lượng truy cập và sửa lỗi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin như yêu cầu web, dữ liệu được gửi theo yêu cầu đó, địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt và dấu thời gian cho yêu cầu.

Khi bạn tham gia với vai trò thành viên, chúng tôi yêu cầu bạn đăng nhập và cung cấp thông tin cá nhân nhất định (chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn) để có thể lưu hồ sơ của bạn cũng như các tài liệu và nhận xét liên quan đến hồ sơ đó. Để kích hoạt các tính năng này hoặc bất kỳ tính năng đăng nhập nào khác, chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin phiên để thuận tiện cho bạn. Bạn có thể chặn hoặc xóa cookie mà vẫn có thể sử dụng tienganhaz, mặc dù nếu bạn làm vậy, bạn sẽ được hỏi tên người dùng và mật khẩu mỗi khi đăng nhập vào Trang web. Để tận dụng các tính năng nhất định của Trang web, bạn cũng có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khác, chẳng hạn như hình ảnh hoặc Trang web cá nhân của bạn, nhưng quyết định sử dụng các tính năng này và cung cấp dữ liệu đó sẽ luôn là tự nguyện.

Bạn có thể xem, thay đổi và xóa dữ liệu được liên kết với hồ sơ của mình. Nếu bạn chọn xóa tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] và chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu đó sớm nhất có thể.

Trẻ vị thành niên và trẻ em không nên sử dụng tienganhaz. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố rằng bạn có đủ năng lực pháp lý để ký kết một thỏa thuận ràng buộc.

(b) Sử dụng Dữ liệu

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ tienganhaz hoặc để trao đổi với bạn về các dịch vụ hoặc Trang web.

Đối với bất kỳ tài liệu nào bạn có thể chọn để tải lên tienganhaz, chúng tôi rất coi trọng sự riêng tư và bảo mật của những tài liệu đó. Chúng tôi mã hóa tất cả các tài liệu và xóa vĩnh viễn mọi chỉnh sửa được biên tập lại mà bạn thực hiện đối với tài liệu. Nếu bạn chọn công khai tài liệu, chúng tôi khuyên bạn nên biên tập lại bất kỳ và tất cả các tham chiếu đến người và địa chỉ, vì chúng tôi không thể bảo vệ dữ liệu công khai và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm luật bảo mật nào mà bạn có thể phải chịu trách nhiệm.

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép vào dữ liệu về bạn mà chúng tôi lưu trữ, bao gồm cả thông tin cá nhân.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi:

– làm như vậy là thích hợp để thực hiện yêu cầu của riêng bạn;

– chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc điều đó là bắt buộc về mặt pháp lý;

– chúng tôi tin rằng cần phải phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật;

– nếu không thì bảo vệ tài sản, quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác.

tienganhaz được vận hành từ Việt Nam. Nếu bạn đang truy cập Trang web từ bên ngoài Việt Nam, bạn đồng ý với bất kỳ xử lý nào đối với bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo chính sách này.

tienganhaz có thể liên hệ với bạn bằng email hoặc các phương tiện khác. Ví dụ, tienganhaz có thể gửi cho bạn các email quảng cáo liên quan đến tienganhaz hoặc các bên thứ ba khác mà tienganhaz cảm thấy bạn quan tâm, hoặc trao đổi với bạn về việc bạn sử dụng trang web tienganhaz. tienganhaz cũng có thể sử dụng công nghệ để thông báo cho chúng tôi qua email xác nhận khi bạn mở email từ chúng tôi. Bạn có thể sửa đổi tùy chọn thông báo email của mình bằng cách nhấp vào liên kết thích hợp có trong chân trang của thông báo email. Nếu bạn không muốn nhận email từ tienganhaz, vui lòng chọn không nhận email ở cuối bất kỳ email nào của tienganhaz.

(c) Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Chỉ dữ liệu tổng hợp, ẩn danh mới được truyền định kỳ tới các dịch vụ bên ngoài để giúp chúng tôi cải thiện Trang web và dịch vụ tienganhaz. Chúng tôi hiện sử dụng Google Analytics (phân tích lưu lượng, tối ưu hóa SEO), Mailchimp (quản lý danh sách gửi thư), Gmail (hỗ trợ email) và Google Adsense. Chúng tôi liệt kê bên dưới những dữ liệu mà các bên thứ ba này trích xuất chính xác. Vui lòng xem Chính sách Bảo mật của riêng họ để tìm hiểu thêm.

– Google Analytics: ẩn danh (tên miền phân phát quảng cáo, loại trình duyệt, nhân khẩu học, cài đặt ngôn ngữ, lượt xem trang, ngày / giờ), biệt danh (địa chỉ IP)

Chúng tôi cũng sử dụng các nút xã hội được cung cấp bởi các dịch vụ như Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest và Facebook. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba này là hoàn toàn tùy chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật và / hoặc thực tiễn của các dịch vụ của bên thứ ba này và bạn có trách nhiệm đọc và hiểu các chính sách bảo mật của các dịch vụ bên thứ ba đó.

Chúng tôi tuyển dụng và ký hợp đồng với những người và các tổ chức khác thay mặt chúng tôi thực hiện một số nhiệm vụ nhất định và những người dưới sự kiểm soát của chúng tôi (“Đại lý”). Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân với Đại lý của mình để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Trừ khi chúng tôi nói với bạn theo cách khác, Đại lý của chúng tôi không có bất kỳ quyền nào để sử dụng Thông tin cá nhân hoặc thông tin khác mà chúng tôi chia sẻ với họ ngoài những gì cần thiết để hỗ trợ chúng tôi. Theo đây, bạn đồng ý với việc chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân với các Đại lý của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chọn mua hoặc bán tài sản. Trong các loại giao dịch này, thông tin người dùng thường là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển giao. Hơn nữa, nếu chúng tôi, hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của chúng tôi, đã được mua lại hoặc nếu chúng tôi ngừng kinh doanh hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn xác nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua lại chúng tôi hoặc tài sản của chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân:

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy. Các cơ sở hợp pháp để xử lý bao gồm sự đồng ý, sự cần thiết của hợp đồng và “lợi ích hợp pháp” của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả thêm bên dưới. Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân dựa trên sự đồng ý mà bạn rõ ràng cấp cho chúng tôi tại thời điểm chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân đó. Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân dựa trên sự đồng ý của bạn, dữ liệu đó sẽ được chỉ rõ cho bạn vào thời điểm và thời điểm thu thập. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể cần xử lý Dữ liệu Cá nhân để tuân theo nghĩa vụ pháp lý, nếu cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc các chủ thể dữ liệu khác hoặc nếu cần thiết cho một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng .

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào từ bạn và chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó trực tiếp cho chúng tôi, khi các bên thứ ba như đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân về bạn hoặc khi Dữ liệu Cá nhân về bạn được tự động thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn:

Chúng tôi nhận được một số Dữ liệu Cá nhân nhất định trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân đó, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

– Tên đầu tiên

– Họ

– Địa chỉ email

– Địa chỉ gửi thư

– Số điện thoại

– Quốc gia

– Chức vụ

Chúng tôi thu thập và xử lý các loại Dữ liệu Cá nhân này như một vấn đề cần thiết theo hợp đồng để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi không thể mở tài khoản cho bạn nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi họ và tên của bạn. Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân do sự cần thiết của hợp đồng, việc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó sẽ dẫn đến việc bạn không thể sử dụng một số hoặc tất cả các phần của Dịch vụ yêu cầu Dữ liệu Cá nhân đó.

Chúng tôi cũng có thể thu thập nội dung người dùng từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: Dịch vụ cho phép bạn cung cấp cho chúng tôi nhận xét, bài đăng và mẫu viết của người dùng mà bạn gửi và bạn có thể chọn cung cấp Dữ liệu cá nhân (chẳng hạn như tên của bạn) trong nội dung đó. Bằng cách chia sẻ nội dung người dùng này trong một diễn đàn công khai, bạn đang chọn tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào có trong nội dung đó và chúng tôi không có quyền kiểm soát quyết định của bạn. Chúng tôi xử lý nội dung người dùng, bao gồm mọi Dữ liệu Cá nhân có trong bất kỳ nội dung người dùng nào như vậy, trên cơ sở lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi cũng sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn để vận hành, cải thiện, hiểu và cá nhân hóa Dịch vụ của chúng tôi dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi trong việc vận hành Dịch vụ theo cách có lợi cho chúng tôi và người dùng của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để:

– Tạo và quản lý hồ sơ người dùng

– Trao đổi với bạn về các Dịch vụ

– Liên hệ với bạn về các thông báo, cập nhật hoặc ưu đãi của Dịch vụ

– Cung cấp hỗ trợ và trợ giúp cho các Dịch vụ

– Cá nhân hóa nội dung trang web và thông tin liên lạc dựa trên sở thích của bạn

– Đáp ứng hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý

– Trả lời các câu hỏi của người dùng

– Thực hiện các yêu cầu của người dùng

– Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng của chúng tôi

– Giải quyết tranh chấp

– Bảo vệ chống lại hoặc ngăn chặn các hành động gian lận, bất hợp pháp hoặc có hại

– Thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi

Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn của bên thứ ba: Một số bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân về bạn, chẳng hạn như sau:

Thông tin tài khoản cho các dịch vụ của bên thứ ba: Nếu bạn tương tác với dịch vụ của bên thứ ba khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nếu bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: Facebook Connect) hoặc nếu bạn chia sẻ nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi thông qua dịch vụ bên thứ ba đó, dịch vụ bên thứ ba hiện hành sẽ gửi cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân nhất định (cụ thể là tên, ID, mã thông báo và URL ảnh hồ sơ của bạn) nếu dịch vụ bên thứ ba và cài đặt tài khoản của bạn cho phép chia sẻ như vậy. Cụ thể, Dữ liệu Cá nhân này cho phép chúng tôi tạo và quản lý hồ sơ người dùng cũng như đồng bộ hóa tiến trình của bạn khi bạn kết nối với Facebook thông qua Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nhận được sẽ phụ thuộc vào các chính sách và cài đặt tài khoản của bạn với dịch vụ bên thứ ba hiện hành. Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân này dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi là cá nhân hóa và tối ưu hóa Dịch vụ để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi: Chúng tôi nhận thông tin về bạn từ một số nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: LinkedIn), những người hỗ trợ chúng tôi với các dịch vụ tiếp thị hoặc khuyến mại liên quan đến cách bạn tương tác với các trang web, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo hoặc truyền thông của chúng tôi. Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân này dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp tiếp thị trực tiếp về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi: Một số Dữ liệu Cá nhân được tự động thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như sau:

– Địa chỉ IP

– Số nhận dạng thiết bị

– Thông tin trình duyệt web

– Thống kê lượt xem trang

– Lịch sử duyệt web

– Thông tin sử dụng

– Cookie và các công nghệ theo dõi khác (ví dụ: đèn hiệu web, thẻ pixel, SDK, v.v.)

– Thông tin vị trí (ví dụ: địa chỉ IP, mã zip)

– Dữ liệu nhật ký (ví dụ: thời gian truy cập, thông tin phần cứng và phần mềm)

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân này dựa trên các lợi ích kinh doanh hợp pháp sau:

– An ninh mạng

– Cá nhân hóa nội dung web

– Đánh giá chất lượng của văn bản để xem xét sự tham gia

– Phân tích trang web

– Cung cấp phần thưởng

– Các vấn đề hành chính

Trong việc thu thập Dữ liệu Cá nhân, đôi khi chúng tôi sử dụng “cookie” và các công nghệ theo dõi khác (ví dụ: đèn hiệu web và thẻ pixel). Cookie cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và “ghi nhớ” trình duyệt của bạn trong các lần truy cập tiếp theo cho các mục đích về chức năng, tùy chọn và hiệu suất trang web, đồng thời chúng cũng cho chúng tôi biết cách thức và thời điểm các trang và tính năng trong Dịch vụ của chúng tôi được truy cập và có bao nhiêu người . Dịch vụ sử dụng các cookie sau:

Cookie cần thiết. Cần có các cookie cần thiết để cung cấp cho bạn các tính năng hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Ví dụ: một số cookie nhất định cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên Trang web của chúng tôi. Việc tắt các cookie này có thể làm cho một số tính năng và dịch vụ không khả dụng.

Chức năng Cookies. Cookie chức năng được sử dụng để ghi lại các lựa chọn và cài đặt của bạn về Dịch vụ của chúng tôi, duy trì các tùy chọn của bạn theo thời gian và nhận ra bạn khi bạn quay lại Dịch vụ của chúng tôi. Những cookie này giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).

Hiệu suất / Cookie phân tích. Cookie phân tích / hiệu suất cho phép chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách thu thập thông tin về số lượng khách truy cập vào Trang web, những trang mà khách truy cập xem trên Trang web của chúng tôi và thời gian khách truy cập xem các trang trên Trang web. Cookie phân tích / hiệu suất cũng giúp chúng tôi đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo của mình để giúp chúng tôi cải thiện các chiến dịch của mình và nội dung của Dịch vụ cho những người tương tác với quảng cáo của chúng tôi.

– nhắm mục tiêu lại / Cookie quảng cáo. Nhắm mục tiêu lại / cookie quảng cáo thu thập dữ liệu về hoạt động trực tuyến của bạn và xác định sở thích của bạn để chúng tôi có thể cung cấp quảng cáo mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến bạn.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie nhưng có tùy chọn để chặn hoặc xóa cookie, điều này sẽ ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cũng như (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của phần mềm trình duyệt của bạn) cho phép bạn quyết định chấp nhận từng cookie mới trong nhiều cách khác nhau. Bạn thường có thể truy cập các tùy chọn này thông qua menu “Cài đặt” hoặc trình đơn tương tự trong trình duyệt của mình. Để biết thêm thông tin về cookie, bao gồm cách xem những cookie nào đã được thiết lập và cách quản lý và xóa cookie, hãy truy cập www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org. Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn hoặc xóa cookie, một số phần của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường. Trong một số trường hợp, cookie có thể cho phép chúng tôi tổng hợp thông tin nhất định với Dữ liệu Cá nhân khác mà chúng tôi thu thập và lưu giữ về bạn.

Các mục đích sử dụng Dữ liệu Cá nhân khác: Ngoài các mục đích sử dụng nêu trên, chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập trên cơ sở các lợi ích kinh doanh hợp pháp sau đây.

– Vận hành và cải tiến hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

– Tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

– Cung cấp hỗ trợ khách hàng

– Bảo vệ khỏi gian lận hoặc các mối đe dọa bảo mật

– Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

– Hoàn thành các giao dịch công ty

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn bằng cách nào và với ai?

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đại lý làm việc thay mặt chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ liên quan đến các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Các bên này bao gồm:

– Các nhà cung cấp dịch vụ phân tích

– Tăng nhân viên và nhân viên hợp đồng

– Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ

Chúng tôi cũng chia sẻ Dữ liệu Cá nhân khi cần thiết để hoàn tất giao dịch do bạn khởi xướng hoặc ủy quyền hoặc cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Ngoài những điều nêu trên, các bên này còn bao gồm:

– Người dùng khác (nơi bạn đăng thông tin công khai hoặc nếu cần thiết để thực hiện giao dịch do bạn khởi xướng hoặc ủy quyền thông qua Dịch vụ)

– Các dịch vụ truyền thông xã hội (nếu bạn tương tác với họ thông qua việc sử dụng Dịch vụ)

– Các đối tác kinh doanh bên thứ ba mà bạn truy cập thông qua Dịch vụ

– Các bên khác được bạn ủy quyền

Chúng tôi cũng chia sẻ Dữ liệu Cá nhân khi chúng tôi tin rằng cần phải:

– Tuân thủ luật hiện hành hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ, bao gồm từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác

– Bảo vệ chúng tôi, doanh nghiệp của chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi, chẳng hạn như để thực thi các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, ngăn chặn thư rác hoặc thông tin liên lạc không mong muốn khác và điều tra hoặc bảo vệ chống lại gian lận

– Duy trì tính bảo mật của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cũng chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên thứ ba khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy.

Hơn nữa, nếu chúng tôi chọn mua hoặc bán tài sản, thông tin người dùng thường là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển giao. Hơn nữa, nếu chúng tôi hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng kinh doanh hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao hoặc mua lại bởi bên thứ ba và chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với bên đang mua tài sản của chúng tôi dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi là có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ liên tục. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua lại chúng tôi hoặc tài sản của chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng Thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân về bạn miễn là bạn có tài khoản mở với chúng tôi hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và cải thiện Dịch vụ cho tất cả người dùng nói chung. Trong một số trường hợp, chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân lâu hơn, nếu làm như vậy là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp hoặc thu các khoản phí còn nợ hoặc được luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành cho phép hoặc yêu cầu. Sau đó, chúng tôi giữ lại một số thông tin dưới dạng phi cá nhân hóa hoặc tổng hợp nhưng không theo cách nhận dạng cá nhân bạn.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh nào?

Chúng tôi tìm cách bảo vệ Dữ liệu Cá nhân bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp dựa trên loại Dữ liệu Cá nhân và hoạt động xử lý hiện hành.

Dữ liệu Cá nhân của Trẻ em:

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc cố tình thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai ở. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không cố gắng đăng ký Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào về bản thân bạn với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ một đứa trẻ dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng một đứa trẻ dưới 16 tuổi có thể đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Bạn Có Quyền gì Đối với Dữ liệu Cá nhân của Bạn?

Bạn có một số quyền đối với Dữ liệu Cá nhân của mình, bao gồm những quyền được quy định bên dưới. Để biết thêm thông tin về các quyền này hoặc để gửi yêu cầu, vui lòng gửi email tới [email protected]. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không thực hiện được đầy đủ yêu cầu của bạn, chẳng hạn như nếu nó là phù phiếm hoặc cực kỳ phi thực tế, nếu nó gây nguy hiểm đến quyền của người khác hoặc nếu nó không được pháp luật yêu cầu, nhưng trong những trường hợp đó, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi để thông báo cho bạn về quyết định như vậy. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể cần bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung, có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân, nếu cần để xác minh danh tính của bạn và bản chất yêu cầu của bạn.

Quyền truy cập: Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin về Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn và yêu cầu một bản sao của Dữ liệu Cá nhân đó. Bạn cũng có thể truy cập một số Dữ liệu Cá nhân của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Chỉnh sửa: Nếu bạn tin rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi đang giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc bổ sung Dữ liệu Cá nhân bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

– Xóa: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa một số hoặc tất cả Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

– Rút lại sự đồng ý: Nếu chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn (như được chỉ ra tại thời điểm thu thập dữ liệu đó), bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn thực hiện quyền này, bạn có thể phải đưa ra sự đồng ý rõ ràng trong từng trường hợp cụ thể đối với việc sử dụng hoặc tiết lộ một số Dữ liệu Cá nhân của bạn, nếu việc sử dụng hoặc tiết lộ đó là cần thiết để cho phép bạn để sử dụng một số hoặc tất cả các Dịch vụ của chúng tôi.

– Chuyển đổi: Bạn có thể yêu cầu bản sao Dữ liệu Cá nhân của mình ở định dạng máy có thể đọc được. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi truyền dữ liệu đến một bộ điều khiển khác nếu khả thi về mặt kỹ thuật.

– Phản đối: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để cho chúng tôi biết rằng bạn phản đối việc sử dụng hoặc tiết lộ thêm Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích nhất định, chẳng hạn như cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

– Hạn chế: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thêm Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách kiểm soát chính thông tin của mình khi đăng ký trên website.

Chúc bạn có nhiều trải nghiệm thú vị trên tienganhaz.com

error: Content is protected !!