[Topic] 1. Số (number) - Học các số trong tiếng Anh - TiengAnhAZ
Practice makes perfect
Học ngôn ngữ từ bản chất, nắm được sự hình thành ngôn ngữ và phương pháp học tập giúp bạn đi nhanh hơn.