Hỏi thăm/trả lời về Kỳ nghỉ và lễ hội của bạn trong tiếng Anh
Practice makes perfect
Học ngôn ngữ từ bản chất, nắm được sự hình thành ngôn ngữ và phương pháp học tập giúp bạn đi nhanh hơn.