Practice makes perfect
Home 1.Phát âm
Category:

1.Phát âm

Hướng dẫn người học cách phát âm từng nguyên âm, phụ âm, đọc chính xác từng từ, học ngữ điệu, phân biết âm các giọng từ các thứ tiếng khác nhau.

error: Content is protected !!