Ngữ âm, Nguyên âm, Phụ âm trong tiếng Anh và cách phát âm - Tieng Anh AZ
Practice makes perfect
Học ngôn ngữ từ bản chất, nắm được sự hình thành ngôn ngữ và phương pháp học tập giúp bạn đi nhanh hơn.