Practice makes perfect
Home 1.Phát âm Ngữ âm, Nguyên âm, Phụ âm trong tiếng Anh và cách phát âm