Topic | Clothing: Top các từ vựng dùng để miêu tả trang phục trong Tiếng Anh - Tieng Anh AZ
Practice makes perfect
Học ngôn ngữ từ bản chất, nắm được sự hình thành ngôn ngữ và phương pháp học tập giúp bạn đi nhanh hơn.